Velkommen til Aalborg Kollegiets Hjemmeside.

Aalborg kollegiet er en selvejende institution, der udlejer værelser til unge under uddannelse.

Kollegiet ledes af en bestyrelse godkendt af Aalborg Byråd. Bestyrelsen har seks medlemmer, hvoraf to er udpeget af byrådet, to af uddannelsesinstitutionerne og to af kollegianerne.

Den daglige ledelse forestås af kollegiets eforpar. For at kollegiets formål kan opfyldes, er det nødvendigt, at hver enkelt kollegianer overholder reglemenet samt efterkommer de bestemmelser, der måtte blive givet af bestyrelsen eller eforparet.

Vedr. indflytning
Ved indflytning må henvendelse ske til eforparret der udleverer nøglen. Lejekontrakt udfærdiges gennem AKU-Aalborg.